Sun10012023

Last update11:47:46 am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back முன்பக்கம்

2001-2003

Display # 
# Article Title Author Hits
41 சமூகச் சீரழிவில் குடி பி.இரயாகரன் 5427
42 ஆணாதிக்கச் சுரண்டல் அரசு பி.இரயாகரன் 4965
43 சமூக உளவியல் தற்கொலைகள் பி.இரயாகரன் 6543
44 மார்க்சியத் தலைவர்கள் ஆணாதிக்கவாதிகளா? பி.இரயாகரன் 4043
45 மேற்கோள் குறிப்புகள் : ஆணாதிக்கமும் மார்க்சியமும் பி.இரயாகரன் 5318
46 வேலைவாய்ப்புகளும் தமிழ் தேசியமும் பி.இரயாகரன் 14162
47 முடிவுரை : ஆணாதிக்கமும் மார்க்சியமும் பி.இரயாகரன் 5185
48 சுரண்டும் ஆணாதிக்க உற்பத்தியில் பெண்களின் நிலை பி.இரயாகரன் 5371
49 விமர்சனத்தின் மீது ஒரு பதிலுரை: பெண்ணாதிக்கச் சமூகத்தில் நிலவிய சமூகச் சொத்துரிமையும் சமூக அடிப்படையும்ஆணாதிக்கச் சமூகத்தில்நிலவிய தனிச் சொத்துரிமையும் சமூக அடிப்படையும் பி.இரயாகரன் 4844
50 ஆணாதிக்கம் பெண்ணின் கடமையாக்கிய வீட்டுவேலை பி.இரயாகரன் 5423
51 மாணவ - மாணவிகளின் ஆணாதிக்கச் சீரழிவுப் போக்கு பி.இரயாகரன் 5202
52 உலகமயமாகும் ஏகாதிபத்தியப் பெண்ணியம் பெண் எதைச் செய்தாலும் அதை நியாயப்படுத்தி வக்கரிக்கின்றது பி.இரயாகரன் 5376
53 மார்க்சியமல்லாத பெண்ணியவாதிகளின் மௌனத்தின் பின்னால் பி.இரயாகரன் 4943
54 பால் மணம் மறவாத சிறுமி மீதான கற்பழிப்புடன் கூடிய கொலையின் பின்னணிக் குற்றவாளிகள் யார்? பி.இரயாகரன் 9297
55 குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தை மறுக்கும் ஏகாதிபத்தியப் பெண்ணியம் பி.இரயாகரன் 5353
56 சுரண்டுவதில் தொடங்கிய ஆணாதிக்கம், சுரண்டல் ஒழியும் போது பெண் விடுதலை அடைவாள் பி.இரயாகரன் 5460
57 "பூடகமான" மார்க்சிய எதிர்ப்புப் பெண்ணியம் பி.இரயாகரன் 5268
58 தனிமனிதச் சுதந்திரம் வீங்கிய போது குழந்தைகளின் எதிர்காலம் பி.இரயாகரன் 5216
59 மார்க்சியப் பெண்ணியம் மீதான கேள்விகள் மேல் பி.இரயாகரன் 5082
60 பொருளாதார மறுசீரமைப்பைக் கோரும் ஆணாதிக்கமும் தலித் ஆணாதிக்கத்தை எதிர்க்காத பெண்ணியமும் பி.இரயாகரன் 5013